ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ออกหน่วยเพิ่มผู้ใช้น้ำ รับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ ณ บ้านกุดน้ำใส อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ออกหน่วยเพิ่มผู้ใช้น้ำ รับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ ณ บ้านกุดน้ำใส อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด นำโดยนายสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ บ้านกุดน้ำใส ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ไปให้บริการในวันดังกล่าว ซึ่งมีประชาชนสนใจมายื่นคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำจำนวน 50 หลังคาเรือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และยังเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำได้อีกด้วย
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937