ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดฝึกอบรมซักซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันแก๊สคลอรีนรั่วไหลและป้องกันอัคคีภัย
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดฝึกอบรมซักซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันแก๊สคลอรีนรั่วไหลและป้องกันอัคคีภัย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดฝึกอบรมซักซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันแก๊สคลอรีนรั่วไหลและป้องกันอัคคีภัย โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา และกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด และเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้
............................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937