ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทด เข้าร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดหนองปรือ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
กปภ.สาขาด่านขุนทด เข้าร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดหนองปรือ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดหนองปรือ หมู่ 9 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 360 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน  
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937