ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 นำโดยนายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผอ.กรจ.กปภ.ข.2 และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นคิด และรับฟังปัญหาต่างๆ ในการทำงาน ทั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาศ ซึ่งผู้ที่ได้คัดเลือกคือ นายวีรวัฒน์ ศรีโพธิ์ ตำแหน่งช่างเครื่องกล 3
............................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937