ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรี จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10/60
กปภ.สาขาครบุรี จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10/60
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑๐/๖๐ ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. โดยมีการสนทนาในหัวข้อผลประกอบการประจำเดือน ปัญหาและอุปสรรคในการเร่งรัดติดตามหนี้ การตัดมาตร เพื่อให้ไปเป็นตามนโยบายเร่งรัดการติดตามหนี้ การซักซ้อมการออกหน่วยเติมใจให้กันครั้งที่ ๒ ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๒ ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
....................................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937