ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมครบุรี เข้าร่วมโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา"
กปภ.สาขาชุมครบุรี เข้าร่วมโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา กปภ.สาขาครบุรี เข้าร่วมโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา" ที่จัดขึ้นโดยอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาแหล่งน้ำที่มีท้องถิ่นยิ่งขึ้น
......................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937