ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ)จัดประชุมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงาน “โครงการ มอร์นิ่งทอล์ค” ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
กปภ.สาขารังสิต(พ)จัดประชุมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงาน “โครงการ มอร์นิ่งทอล์ค” ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 2560 กปภ.สาขารังสิต(พ) นำโดยนายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2 รักษาการผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงานและตัวแทนพนักงานเข้าร่วมประชุมในโครงการมอร์นิ่งทอล์ค ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โดยหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมให้กับพนักงาน
............................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937