ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน ก.ค. 2560
กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน ก.ค. 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวธิติมา พลพินิจ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกองแผนและวิชาการ เพื่อประชุมหารือติดตามการทำงาน และวางแผนงบประมาณประจำปี 2561 - 2562 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้วางแผนการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานต่อไป
.......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937