ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) จัดกิจกรรมพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2560
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) จัดกิจกรรมพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2560 บริเวณหมู่บ้านบุษบาบาลีอาย , หมู่บ้นพงษ์ทองวิลล่า หมู่ 3 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และ โครงการหมู่บ้านเกษธานี หมู่ 6 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาภายในบ้านที่ชำรุด พร้อมให้คำแนะนำและให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ และให้ลูกค้ากรอกแบบสอบถามความต้องการในเรื่องการใช้น้ำประปา เพื่อที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงให้ถูกใจลูกค้าและประชาชนต่อไป
.......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937