ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องร่วมออกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดคลองยาง ม.3 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องร่วมออกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดคลองยาง ม.3 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง พร้อมพนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บริเวณวัดคลองยาง หมู่ที่ 3 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยให้คำแนะนำการใช้น้ำอย่าง ประหยัด,ประชาชนได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งเดินสำรวจตรวจสอบอุปกรณ์ประปาดูความสะอาดและคุณภาพของน้ำประปา
.....................................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937