ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่พบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560
กปภ.สาขาบ้านหมี่พบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          ผู้บริหารและพนักงาน กปภ.สาขาบ้านหมี่ ลงพื้นที่ให้บริการผู้ใช้น้ำในโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่พัฒนา ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยได้ออกให้บริการประชาชนในเรื่องระบบประปา รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ พร้อมนี้ ได้นำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ให้บริการเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด และช่องทางการชำระค่าน้ำต่างๆ ที่สะดวกต่อการชำระค่าน้ำประปา
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937