ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา พนักงานและลูกจ้างในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์อันดีระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปแจกแก่ข้าราชการและประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรม จำนวน 300 ขวด 
.......................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937