ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > พนักงานในสังกัด กปภ.ข. 2 ร่วมกันเป็นจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับ โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์)
พนักงานในสังกัด กปภ.ข. 2 ร่วมกันเป็นจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับ โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา พนักงานในสังกัด กปภ.ข.2 และกปภ.สาขาในสังกัด นำทีมโดยนายนพดล พุ่มกันภัย ผจก.กปภ.สาขานครราชสีมา ร่วมกันเป็นจิตอาสา ทาสีและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับ โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใช้จัดกิจกรรมในโครงการ Give to Lean ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 นี้
........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937