ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับอำเภอปากช่อง ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับอำเภอปากช่อง ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วยนางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง และพนักงานในสังกัด ร่วมกับอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เดินทางตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตฝึกการป้องกันภัยฯ แบบบูรณาการ (IDMEx 2017) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย ณ บริเวณกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดไปแจกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
..................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937