ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่อประปาแตกในพื้นที่อำเภอธัญบุรี
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่อประปาแตกในพื้นที่อำเภอธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการฯ และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาต้นไม้ใหญ่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ทับท่อประปาแตกบ่อยในพื้นที่อำเภอธัญบุรี เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่อำเภอธัญบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937