ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงพบลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2560
กปภ.สาขาชุมพวงพบลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายชิงชัย  สิริสุรพล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2560 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลประทาย , หมู่ 14 และ หมู่ 17 พร้อมนี้ได้ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ รวมจำนวน 464 ฉบับ , ให้บริการรับติดตั้งประปาใหม่ จำนวน 2 ราย , ให้คำปรึกษาปัญหาน้ำประปา , ให้บริการซ่อมท่อแตกท่อรั่ว ตลอดจนสอบถามปัญหาและความคาดหวังของผู้ใช้น้ำเพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937