ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมาย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ประจำปี 2560
กปภ.สาขาพิมาย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ประจำปี 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดย ผจก.นายสิงห์ชัย  เหล่ามงคลชัยศรี พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับอำเภอพิมาย ส่วนราชการ องค์การปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ประจำปี 2560 ณ สนามที่ว่าการอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนรู้จักโทษและพิษภัยจากยาเสพติด โดยการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดนิทรรศการ, ป้ายไวนิล, ป้ายประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และเว็บไซต์ต่างๆ
...........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937