ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจ
กปภ.สาขาบ้านหมี่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใสชุมชนสะอาดอย่างยั่งยืน ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จัดขึ้นบริเวณคลองส่งน้ำสายวัดหัวเขา - หลังวัดบ้านหมี่ใหม่ หมู่ที่ 1-2 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 240 ขวดด้วย
...........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937