ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปี 2560
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปี 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปี 2560 ประกอบด้วย 
1. กิจกรรม 5ส.ครั้งที่ 1/2560 โดยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อความเป็นระเบียบและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมต่อการทำงาน พร้อมกันนั้น  
2. กิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือก คือ นายจักรพล เอี่ยมอากาศ  นายช่างโยธา 7 สังกัดหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 
.......................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937