ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานีสนับสนุนน้ำดื่มในการจัดงานรับเสด็จฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
กปภ.สาขาปทุมธานีสนับสนุนน้ำดื่มในการจัดงานรับเสด็จฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีเจิมเสาเข็ม เพื่อเป็นมงคลฤกษ์ในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนบริเวณหน้าวัดชินวรารามวรวิหาร การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี โดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจงจิตร์  ศรีแก่นกูด ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานีเข้าร่วมรับเสด็จฯ ในการสนับสนุนน้ำดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมงานโดยมีเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร,ผู้ว่าราชการ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลปทุมธานี,ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี,คณะกรรมการจัดงาน,ข้าราชการและประชาชน เฝ้ารับเสด็จ ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
.......................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937