ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน ณ วัดสุนทรพิชิตาราม จ.นครนายก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน ณ วัดสุนทรพิชิตาราม จ.นครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสุภรณ์ เฉลียวบุญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน ณ วัดสุนทรพิชิตาราม หมู่ 10 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. ไปให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก        
................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937