ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดประชุมคณะกรรมการเพิ่มจำหน่าย และลดน้ำสูญเสีย
กปภ.ข.2 จัดประชุมคณะกรรมการเพิ่มจำหน่าย และลดน้ำสูญเสีย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้(31 พ.ค. 60) เวลา 14.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ร่วมด้วยพนักงานและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการเพิ่มน้ำจำหน่าย และลดน้ำสูญเสีย ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลใช้ในการติดตามเฝ้าระวัง และควบคุมน้ำสูญเสียในคราวต่อไป
.....................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937