ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (23 พฤษภาคม 2560) เวลา 09.30 น. กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผอ.กรจ.2 พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.2 จ.สระบุรี โดยร่วมพูดคุยถึงการทำงานที่ผ่านมา แนะนำพนักงานที่โยกย้าย พร้อมมอบนโยบายการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าการ กปภ. โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนทำงานเชิงรุก ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่น ได้แก่นายดำรัส มณีด่านจาก วิศวกรไฟฟ้า 6 งานน้ำสูญเสีย
...............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937