ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาผักไห่จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน พ.ค. 2560
กปภ.สาขาผักไห่จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน พ.ค. 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่  พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โดยผู้จัดการฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ การเร่งรัดปฏิบัติตามตัวชี้วัดประจำปี 2560 เพื่อให้การดำเนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมนี้ได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส  2/2560 ซึ่งได้แก่ นายศราวุฒ  สกุลด่าน  ช่างไฟฟ้า 4
...............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937