ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาเสนา ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส. ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่สถานีผลิตน้ำเดิมที่ไมไ่ด้ใช้งาน
กปภ.สาขาเสนา ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส. ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่สถานีผลิตน้ำเดิมที่ไมไ่ด้ใช้งาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นางอิสรีย์ พลเสน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา นำทีมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม 5ส. ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ตัดต้นไม้ที่รกร้างบริเวณพื้นที่สถานีผลิตน้ำเดิมที่ไม่ใช้งาน  ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
.........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937