ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทด จัดกิจกรรม Big Cleaninig Day
กปภ.สาขาด่านขุนทด จัดกิจกรรม Big Cleaninig Day
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โดยพนักงานในสังกัดร่วมใจกันทำความสะอาดอาคารสำนักงานและถางหญ้าตัดวัชพืชบริเวณโดยรอบ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และประชาชนที่มาติดต่องาน
......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937