ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “การขอรับบริการจาก กปภ. โดย ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ด้วยระบบ Smart Card Service
กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “การขอรับบริการจาก กปภ. โดย ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ด้วยระบบ Smart Card Service
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย  สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน "การขอรับบริการจาก กปภ. โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ด้วยระบบ Smart Card Service"ตามนโยบายรัฐบาลให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจดำเนินการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย การประปาส่วนภูมิภาค กรมการปกครอง และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) เพื่อคัดสำเนา "แบบรับรองรายการบุคคล" แทนการเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน ทำให้ไม่สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารราชการต่างๆ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
.....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937