ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2560
กปภ.สาขาท่าเรือพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำโดย นายสุชาติ ศรีพา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 1 /2560 ณ บริเวณตลาดภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้ให้บริการรับคำร้องต่างๆ และให้บริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมนี้ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านแก่ผู้ใช้น้ำ รวมทั้งสิ้น 37 ราย
............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937