ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ออกประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ใช้น้ำในการรับโอนผู้ใช้น้ำบางส่วนพื้นที่กปภ.สาขาคลองหลวงให้ กปภ.สาขาธัญบุรี
กปภ.สาขาธัญบุรี ออกประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ใช้น้ำในการรับโอนผู้ใช้น้ำบางส่วนพื้นที่กปภ.สาขาคลองหลวงให้ กปภ.สาขาธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ออกประชาสัมพันธ์ร่วมกับกปภ.สาขาคลองหลวง ในการรับโอนผู้ใช้น้ำพื้นที่คลอง 5 อำเภอคลองหลวงบริเวณ หมู่บ้านเบญจพฤกษ์ หมู่บ้านธาราวิลล์ หมู่บ้านราชาวิลเลจ และบริเวณรายทาง จำนวน 690 ราย ให้กับกปภ.สาขาธัญบุรี เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับบริการที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
.......................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937