ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปักธงชัย จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560
กปภ.สาขาปักธงชัย จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาสวนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ออกพบลูกค้าเพื่อเติมความห่วงใยในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ชุมชนโคกตูม , โตกศิลา , ฉัตรมงคล , ไชโย , ขอนขว้าง บ้านหัน ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จงนครราชสีมา การพบประชาชนในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักะงชัย ได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน จำนวน 5 ราย , ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้าน จำนวน 5 ราย , ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วหน้าบ้าน จำนวน 6 ราย และให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้านแก่ลูกค้าในพื้นที่บริการดังกล่าวด้วย
.......................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937