ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายร่วมสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
กปภ.สาขาพิมายร่วมสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 10  เมษายน 2560 เวลา 15.09 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ร่วมสืบสานประเพณีไทยเทศกาลสงกรานต์ 2560 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดย นายสิงห์ชัย  เหล่ามงคลชัยศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน  และพนักงานลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป ,พระแม่ธรณีประจำสำนักงาน และ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
...................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาสวนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937