ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ผ่านระบบ Conference ให้แก่กปภ.สาขาพระพุทธบาท สาขาหนองแค สาขามวกเหล็ก สาขาบ้านหมอ สาขาลพบุรี และสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ)
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ผ่านระบบ Conference ให้แก่กปภ.สาขาพระพุทธบาท สาขาหนองแค สาขามวกเหล็ก สาขาบ้านหมอ สาขาลพบุรี และสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา นางสิรินันทน์ ชินคชบาล ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ส่วนของผู้ใช้งาน  ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จ.สระบุรี ผ่านระบบ Conference ให้แก่ กปภ.สาขาพระพุทธบาท สาขาหนองแค สาขามวกเหล็ก สาขาบ้านหมอ สาขาลพบุรี และสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการและระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Government API เพื่อลดการขอสำเนาเอกสารราชการจากผู้ขอบริการ
..................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937