ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning day พร้อมทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย 2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning day พร้อมทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning day ทำความสะอาดบริเวณภายใน และภายนอกสำนักงาน พร้อมจัดทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2560
.........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937