ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย  สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายสุรชัย  ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนางทองพิน  ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคี ความเคารพนับถือระหว่างกัน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937