ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ออกให้บริการประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560
กปภ.สาขาบ้านหมี่ออกให้บริการประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ โดย นายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำพนักงานในสังกัด ออกพบประชาชนเพื่อให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ณ บริเวณวัดราชบรรทม ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 โดยการออกพบประชาชนในครั้งนี้ สามารถรับคำขอติดตั้งประปาใหม่จากลูกค้าได้จำนวน 105 ราย พร้อมนี้ ยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. ไปแจกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมถึงแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด และช่องทางการชำระค่าน้ำประปาเพื่อสร้างความรู้่ความเข้าใจและเป็นข้อมูลในการชำระค่าน้ำผ่านช่องทางต่างๆ ที่สะดวกรวดเร็ว
......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน  
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937