ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายแจกน้ำดื่มในกิจกรรมวิ่งคบไฟในพิธีจุดพลุเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2560
กปภ.สาขาพิมายแจกน้ำดื่มในกิจกรรมวิ่งคบไฟในพิธีจุดพลุเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดย นายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี ผจก.กปภ.สาขาพิมาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และ ลูกจ้าง ในสังกัด ได้ดำเนินกิจกรรม "โครงการ CSR ประจำปี 2560" ซึ่งจังหวัดกำหนดจัดกิจกรรมวิ่งคบไฟเพื่อนำไปประกอบพิธีจุดพลุเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 และอำเภอพิมายเป็นจุดเริ่มต้นขบวนวิ่งคบไฟขบวนที่ 1 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย ในโอกาสนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมายได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมนำน้ำดื่ม ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน, เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมงาน จำนวน 600 ขวด และพบปะรับฟังเสียงลูกค้าประชาชน ทั้งนี้ได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมงาน ในการทำกิจกรรมดังกล่าวครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจมาก
............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน  
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937