ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับผู้สูงอายุในโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560
กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับผู้สูงอายุในโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 กปภ.สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย  สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. สำหรับผู้สูงอายุในโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้ทุกภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
..................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี  
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937