ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานอำนวยการ ได้เข้าพบนายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำรังสิตเหนือ เพื่อขอข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดระหว่างกรมชลประทานและการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีน้ำดิบเพียงพอต่อการอุปโภค ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร
.......................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 

 

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937