ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่ออกหน่วย โครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560
กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่ออกหน่วย โครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 60 กปภ.สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย  สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้บริการตามนโยบาย "5กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ หัวข้อ Water Coverage:การขยายพื้นที่จ่ายน้ำ คือ เน้นการให้บริการประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง"ของผู้ว่าการ กปภ. ภายใต้โครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3/2560ณ ซอยคูขวาง2 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยการออกหน่วยครั้งนี้ได้ให้บริการรับคำขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ พร้อมทั้งบริการตรวจสอบระบบประปาแก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้ความสนใจมายื่นคำร้องขอใช้น้ำเป็นจำนวนมากโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้ใช้น้ำรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมาก ..........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937