ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เตรียมการจัดงานส่งมอบบ้านสหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด
กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เตรียมการจัดงานส่งมอบบ้านสหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง โดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง มอบหมายให้ นางนฤมล ชัชวาลย์ หัวหน้างานอำนวยการ และ นายภูวดล โพธิ์กระจ่าง ช่างโยธา 4 เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เตรียมการจัดงานส่งมอบบ้านสหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด ณ ศูนย์ปฎิบัติการที่อยู่อาศัยปทุมธานีโมเดล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
.............................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937