ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็กร่วมกับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จัดกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใสทำความสะอาดลำน้ำคลองมวกเหล็ก
กปภ.สาขามวกเหล็กร่วมกับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จัดกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใสทำความสะอาดลำน้ำคลองมวกเหล็ก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก นำโดยนายจินดาพล กลิ่นเพชร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จัดกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ทำความสะอาดลำน้ำคลองมวกเหล็กตั้งแต่สถานีสูบน้ำแรงต่ำมวกเหล็ก หมู่ 1 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ไปจนถึึงโรงฆ่าสัตว์เก่า หมู่ 3 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยนอกจากการทำความสะอาดลำน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนแล้ว กปภ.สาขามวกเหล็กยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวดไปแจกจ่ายให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (กปภ.รักษ์ชุมชน) สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาต้นไม้ลำน้ำ เพื่อให้มีน้ำดิบผลิตน้ำประปา และใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่าต่อไป 
.................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข. 2  
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937