ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(พ) ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(พ) ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 29 มีนาคม2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(พ)ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับพนักงานในสังกัด โดยมีคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนนทเวชมาให้บริการ  ทั้งนี้ได้มีพนักงานจาก กปภ.สาขาปทุมธานี กปภ.สาขาคลองหลวง  กปภ.สาขาธัญบุรี  และ กปภ.สาขาเสนา  เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (พ)
...........................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937