ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำของ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำของ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต และพนักงานจาก กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้ ทางด้านระบบผลิตน้ำ และเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ บริษัท ประปาปทุมธานี ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937