ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องออกกิจกรรมโครงการอำเภอปากช่องยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านนา ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องออกกิจกรรมโครงการอำเภอปากช่องยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านนา ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผู้จัดการ  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกกิจกรรมโครงการอำเภอปากช่องยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมโครงการ จำนวน 200 ขวด ณ วัดบ้านนา ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
...............................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937