ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2560 พร้อมจัดกิจกรรม 5 ส.
ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2560 พร้อมจัดกิจกรรม 5 ส.
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวานนี้ (20 มีนาคม 60 ) นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.2 จ.สระบุรี โดยเป็นการพูดคุยมอบนโยบายในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านผวก.กปภ. และกำชับให้พนักงานช่วยกันประหยัดไฟ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในสำนักงาน และในช่วงบ่ายได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. เก็บเอกสาร และทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงานของตนเองอีกด้วย 
..........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937