ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาผักไห่จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า
กปภ.สาขาผักไห่จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ จัดกิจกรรมเติมใจให้ักัน ครั้งที่ 1/2560 เพื่อออกเยี่ยมเยียนพบปะลูกค้าผู้ใช้น้ำและสอบถามความพึงพอใจในการใช้น้ำประปา พร้อมทั้งให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปา รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ รวมถึงแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคและการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและถูกวิธี ณ บริเวณหมู่ 5 และ หมู่ 6 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยูธยา 
.........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937