ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทอง ร่วมออกหน่วยกับจังหวัดอ่างทอง ในโครงการ "บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
กปภ.สาขาอ่างทอง ร่วมออกหน่วยกับจังหวัดอ่างทอง ในโครงการ "บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ร่วมกับผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ และพนักงานในสังกัดร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนของจังหวัดอ่างทอง ณ วัดตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยนำวีดีทัศน์เผยแพร่กระบวนการผลิตน้ำประปาและแนะนำภาระกิจหลักของการประปาส่วนภูมิภาค  พร้อมแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ กปภ. และน้ำดื่ม กปภ. ให้กับประชาชนที่ร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว
............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937