ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาลพบประชาชนในกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560
กปภ.สาขาชัยบาดาลพบประชาชนในกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล นำโดย นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด ออกพบประชาชนบริเวณหน่วยบริการลำสนธิ ในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยการออกให้บริการลูกค้าและประชาชนในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตั้งโต๊ะรับคำขอติดตั้งประปารายใหม่ และ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับช่องทางในการชำระค่าน้ำประปา พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดฟรีแก่ผู้มารับบริการ โดยมีลูกค้าให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
.......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937