ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายวรดี  ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง  พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมีนาคม 2560 ตามนโยบาย กปภ. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงานและผู้บริหารให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ และนำเสนอปัญหาและการแก้ไขของแต่ละสายงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย  พร้อมลงคะแนนเสียงโหวดคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนมีนาคม 2560  ได้แก่นายสกล  เพชรเอี่ยม นักบริหารงานทั่วไป 6  งานอำนวยการ
.......................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937