ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำหมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ พฤกษ์วารี คลอง 6 อำเภอลำลูกกา
กปภ.สาขาธัญบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำหมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ พฤกษ์วารี คลอง 6 อำเภอลำลูกกา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำหมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ พฤกษ์วารี คลอง 6 อำเภอลำลูกกา โดยเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรณีน้ำประปาไหลอ่อน แจ้งสาเหตุตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้ใช้น้ำพึงพอใจกับการเข้าพบในครั้งนี้ และได้มีการแนะนำตัวผู้จัดการให้กับคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านได้ทราบ และกปภ.สาขาธัญบุรี จะมีแผนการเข้าพบชุมชนต่างๆ ที่มีปัญหาด้านน้ำประปาไหลอ่อน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนต่อไป
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937